ALGEMEEN

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

PRIVACY

Je kunt deze website bezoeken zonder ons te informeren wie je bent of enige informatie over jezelf te verkrijgen. Er zijn wel situaties waarbij wij informatie van je nodig hebben om bijvoorbeeld met je te corresponderen, een boeking  te plaatsen dan wel een inschrijving te realiseren. Wij streven ernaar je dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Deze website houdt het aantal bezoekers bij. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .

Verzamelde persoonsgegevens worden nooit  aan derden ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kun je te allen tijde verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij streven ernaar om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. TRX Training Leeuwarden aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de informatie op deze website.

BESCHIKBAARHEID

De informatie op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden veranderd. Wij streven ernaar om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar  aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van eventuele niet-beschikbaarheid.

AUTEURSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het auteursrecht op deze website berust bij TRX Training Leeuwarden of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan TRX Training Leeuwarden. Gebruik of vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de directie van TRX Training Leeuwarden.

PRIVACY STATEMENT

TRX Training Leeuwarden respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij als gebruiker aan TRX Training Leeuwarden verstrekt, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld wordt. Door jou ingevulde gegevens op onze website worden nimmer aan derde partijen ter beschikking gesteld.

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid proberen we je duidelijkheid en transparantie te bieden. Heb je desondanks nog vragen over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via de contactpagina.

Wil je weten welke persoonsgegevens wij van je hebben vastgelegd, wil je gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, neem dan contact met ons op via de contactpagina.